VSAA

Atļauju Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai iesniegt šādus manus personas datus par pēdējiem sešiem mēnešiem pirms daru pieprasīšanas dienas:

  • Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem;
  • Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/ pabalstu / atlīdzību;
  • Informācija par piešķirtās pensijas / pabalsta / atlīdzības apmēru.

Informējam, ka AS “Renti” līguma pamatnoteikumos un vispārīgajos noteikumos ir veiktas šādas izmaiņas: (1) no 07.10.2020. līguma noteikumi tika papildināti ar OCTA nosacījumiem un (2) no 01.11.2020. minimālais nomas termiņš pagarināts no 12 uz 18 mēnešiem, kā arī veiktas izmaiņas attiecībā uz līgumsoda apmēru. Norādām, ka izmaiņas ir attiecināmas tikai uz tiem līgumiem, kuri noslēgti sākot ar to dienu, kad izmaiņas ir veiktas.

25-10-2021 21:45:20
Aizpildīt pieteikumu!