Atrodi atbildi uz jautājumu šeit

Laipni lūdzam mūsu mājas lapā, kur varat atrast atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem! Esam mainījuši mūsu komunikācijas veidu un dodam priekšroku komunikācijai e-pastā. Lai ātrāk un ērtāk saņemtu atbildes uz saviem jautājumiem, lūdzu rakstiet mums uz e-pasta adresi info@renti.lv

Jautājumi par Renti lietotu automašīnu ilgtermiņa nomu

Vai vēlaties izteikt vēlmi iegādāties AS Renti īpašumā esošo transportlīdzekli savā īpašumā?

Tad lūdzu informējiet mūs e-pastā info@renti.lv, norādot Jūsu personas datus (vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontakttālruni un līguma numuru). Jau 3 darba dienu laikā mūsu darbinieks sazināsies ar Jums un informēs par transportlīdzekļa izpirkuma vērtību.

Informējam, ka gala rēķinā tiek iekļautas izmaksas par transportlīdzekļa pārdošanas vērtību, līgumsods par līguma laušanu pirms termiņa (ja tāds paredzēts līgumā), OCTA polises izmaksas (ja tādas paredzētas līgumā), tekošā rēķina apmaksa par izmantoto nomas pakalpojumu.

Vai vēlaties atteikties no nomas pakalpojuma?

Ja transportlīdzekli vēlaties atgriezt iznomātājam AS Renti, tad lūdzu sazinieties izmantojot e-pasta adresi info@renti.lv, norādot Jūsu personas datus (vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontakttālruni un līguma numuru). Jau 3 darba dienu laikā mūsu darbinieks sazināsies ar Jums.

Informējam, ka transportlīdzekļu atgriešana notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta Rīgā, Maskavas ielā 469C.

Vai vēlaties izbraukt ar AS Renti īpašumā esošu transportlīdzekli ārpus Latvijas?

Plānotais brauciens ir uz Šengenas zonas dalībvalsti.

Ja vēlaties izbraukt ar AS Renti īpašumā esošu transportlīdzekli ārpus Latvijas, pa Šengenas zonas valstīm, tad nav nepieciešams saskaņojums no īpašnieka.

Plānotais brauciens ir uz valsti, kas nav Šengenas zonas dalībvalsts.

Ja vēlaties izceļot uz valstīm, kas nav Šengenas zonas dalībvalstis, tad nepieciešams saņemt pilnvaru no AS Renti. Lai saņemtu pilnvaru nepieciešams:

 1. aizpildīt iesniegumu,
 2. iegādāties KASKO polisi uz izbraukšanas periodu,
 3. iesūtīt maksājuma uzdevumu par veikto maksājumu par KASKO polisi,
 4. veikt pilnvaras izgatavošanas rēķina apmaksu 24,20 EUR apmērā.

Jāņem vērā, ka AS Renti ir tiesības atteikt izbraukšanu ārpus Šengenas zonas valstīm, nepaskaidrojot iemeslu turētājam.

Lūdzu parakstiet iesniegumu ar derīgu elektronisko parakstu un iesūtiet mums e-pastā. Ir iespēja arī aizpildītu iesniegumu sūtīt uz AS Renti korespondences adresi Skanstes iela 52, Rīga, LV-1013 vai nodot klātienē mūsu filiālē Bauskas ielā 86, Rīgā (CSDD ēkas 4. stāvā, autotev filiālē).

Iesniegumu atradīsiet ŠEIT.

Ja ar transportlīdzekli pārvietosies cita persona.

Ja nepieciešams izbraukt ar AS Renti īpašumā esošu transportlīdzekli ārpus Latvijas, bet ar transportlīdzekli pārvietosies cita persona, nepieciešams saņemt pilnvaru no AS Renti. Lai saņemtu pilnvaru nepieciešams:

 1. aizpildīt iesniegumu,
 2. iegādāties KASKO polisi uz izbraukšanas periodu,
 3. iesūtīt maksājuma uzdevumu par veikto maksājumu par KASKO polisi,
 4. veikt pilnvaras izgatavošanas rēķina apmaksu 24,20 EUR apmērā.

Jāņem vērā, ka AS Renti ir tiesības atteikt izbraukšanu trešajai personai uz Šengenas zonas dalībvalstīm, nepaskaidrojot iemeslu turētājam.

Lūdzu parakstiet iesniegumu ar derīgu elektronisko parakstu un iesūtiet mums e-pastā. Ir iespēja arī aizpildītu iesniegumu sūtīt uz AS Renti korespondences adresi Skanstes iela 52, Rīga, LV-1013 vai nodot klātienē mūsu filiālē Bauskas ielā 86, Rīgā (CSDD ēkas 4. stāvā, autotev filiālē).

Iesniegumu atradīsiet ŠEIT.

Vai vēlaties lai izskatām transportlīdzekļa maiņas iespēju spēkā esošam līgumam?

Tad lūdzu informējiet mūs e-pastā info@renti.lv norādot Jūsu personas datus (vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontakttālruni un līguma numuru) un aizpildiet jaunu pieteikumu uz jebkuru transportlīdzekli mūsu mājas lapā www.renti.lv. Jau 3 darba dienu laikā mūsu darbinieks sazināsies ar Jums un informēs par Jūsu iespējām mainīt transportlīdzekli.

Lūdzu ņemiet vērā, ka ja transportlīdzekļa maiņa tiek veikta pirms līgumā noteiktā minimālā termiņa beigām, tad tiek piemērots līgumā noteiktais līgumsods.

Vai vēlaties AS Renti īpašumā esošu transportlīdzekli nodot auto pārstrādes uzņēmumam?

Ja esat jau veicis transportlīdzekļa izpirkuma vērtības apmaksu.

Ja vēlaties AS Renti īpašumā esošu transportlīdzekli nodot auto pārstrādes uzņēmumam, lūdzu veiciet transportlīdzekļa pārreģistrāciju uz sava vārda CSDD sistēmā un pēc pārreģistrācijas varēsiet nodot to auto pārstrādes uzņēmumam bez saskaņojuma AS Renti.

Ja nevēlaties veikt transportlīdzekļa pārreģistrāciju uz sava vārda, bet nodot to auto pārstrādes uzņēmumam, kamēr īpašnieks ir AS Renti, nepieciešams saņemt pilnvaru no īpašnieka.

Lai saņemtu pilnvaru nepieciešams nosūtīt informāciju uz e-pasta adresi info@renti.lv, norādot konkrētu auto pārstrādes uzņēmumu, kuram transportlīdzeklis tiks nodots.

https://csdd.lv/nolietota-transportlidzekla-parstrade/apstrades-uznemumu-saraksts

Ja neesat veicis transportlīdzekļa izpirkuma vērtības apmaksu.

Ja transportlīdzekļa ilgtermiņa nomas līgums ir aktīvs, bet transportlīdzeklis, jūsuprāt, vairs nav izmantojams ceļu satiksmē, AS Renti var izskatīt iespēju atļaut transportlīdzekli nodot pārstrādes uzņēmumam.

Šādu iespēju varam izskatīt, ja tiek iesūtīts:

 • Iesniegums brīvā formā uz e-pasta adresi info@renti.lv
 • servisa atzinums par transportlīdzekļa tehnisko stāvokli,
 • transportlīdzekļa fotogrāfijas.

Jāņem vērā, ka AS Renti ir tiesības atteikt transportlīdzekļa nodošanu auto pārstrādes uzņēmumam, kamēr transportlīdzeklis ir AS Renti īpašumā.

Nepieciešams precizēt maksājuma rekvizītus?

Lūdzu veiciet maksājumus, maksājuma mērķī norādot Jūsu līguma numuru uz šādiem rekvizītiem:

 • Uzņēmuma nosaukums: AS Renti
 • Reģistrācijas numurs: 40203174147
 • PVN Reģistrācijas numurs: LV40203174147
 • Adrese: Skanstes iela 52, Rīga
 • Banka: Citadele
 • Konta Nr. LV87PARX0021141880001
Vai ir radušies jautājumi par kavēto maksājumu?

Ja vēlaties informēt par datumu, kad kavēto maksājumu varēsiet veikt, lūdzu sazinieties ar mums e-pastā info@renti.lv, norādiet Jūsu personas datus (Vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontakttālruni un līguma numuru), konkrētu maksājuma datumu un kavējuma iemeslu.

Vai zvanot uz klientu apkalpošanas centru pa tālruņa numuru 25202222

Vai radušies jautājumi par saņemto rēķinu?

Šādā gadījumā lūdzam savu jautājumu uzdot e-pastā info@renti.lv, norādot Jūsu personas datus (Vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontakttālruni un līguma numuru).

Vai zvanot uz klientu apkalpošanas centru pa tālruņa numuru 25202222

Vai vēlaties precizēt informāciju par OCTA polisi?

Ja pie līguma noslēgšanas esat parakstījis vienošanos par OCTA polises iegādi no AS Renti kā neatņemamu papildpakalpojumu visā līguma darbības laikā.

Šādā gadījumā par OCTA polises iegādi parūpēsies AS Renti, jums par šo pakalpojumu nebūs jāuztraucas un ikmēneša rēķinam par nomas pakalpojumu pievienosies izmaksas par OCTA polisi pēc cenrāža.

Ja par OCTA polises iegādi neesat noslēdzis vienošanos ar AS Renti, tad Jums ir iespēja izvēlēties OCTA apdrošinātāju pašam. Ja apdrošināšanas polise netiks noslēgta līdz noteiktajam laikam, tad AS Renti ir tiesības iegādāties OCTA polisi Jūsu vietā uz 3mēnešu periodu un pievienot papildus izmaksas Jūsu ikmēneša nomas pakalpojuma rēķinam. Pēc 3 mēnešu perioda Jūs tiksiet informēts, ka tuvojas polises beigu termiņš un ja vēlēsieties varēsiet izvēlēties apdrošinātāju pats.

Informējam, ka OCTA polisei ir jābūt spēkā visu līguma darbības laiku un arī periodā, kad transportlīdzekļa īpašnieks ir AS Renti.

Vai vēlaties precizēt summu apmaksai par tekošo rēķinu?

Šādā gadījumā lūdzam savu jautājumu uzdot e-pastā info@renti.lv, norādot Jūsu personas datus (Vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontakttālruni un līguma numuru).

Vai sazinieties ar klientu apkalpošanas speciālistu, tālruņa numurs 25202222

Jautājumi saistībā ar transportlīdzekļa pārreģistrāciju?

Ja esat veicis transportlīdzekļa iegādi no AS Renti un vēlaties veikt transportlīdzekļa pārreģistrāciju uz Jūsu vārda, Jūs varat izvēlēties veikt pārreģistrāciju klātienē jebkurā no CSDD filiālēm vai attālināti e-CSDD lietotnē.

Lūdzu ņemiet vērā, ka AS Renti īpašumā esošā transportlīdzekļa pārreģistrācija ir iespējama tikai uz reģistrācijas apliecībā norādīto turētāju.

Ja pārreģistrāciju veiksiet klātienē.

Šādā gadījumā AS Renti uzliks elektronisku pilnvaru, ka transportlīdzekli drīkstat reģistrēt savā īpašumā un informēs Jūs, kad tas tiks izdarīts. Pēc ziņas saņemšanas Jūs varat doties uz Jums ērtāko CSDD filiāli, ņemot līdzi personu apliecinošu dokumentu un transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību.

Ja pārreģistrāciju veiksiet attālināti e-CSDD lietotnē.

Ja izvēlaties veikt pārreģistrāciju attālināti, Jums jāpiesakās īpašumtiesību maiņai uz transportlīdzekli, pirms tam pārliecinoties, ka ir veikta ekspluatācijas nodokļa apmaksa.

Pamācību par transportlīdzekļa pārreģistrāciju Jūs varat atrast CSDD mājaslapā.

Jūs nesameklējāt atbildi uz savu jautājumu?

Ja Jūs nesameklējāt atbildi uz savu jautājumu, tad lūdzu sazinieties ar mums uz e-pasta adresi info@renti.lv, uzrakstot Jūsu jautājumu. Atbildīgais darbinieks ar Jums sazināsies jau 3 darba dienu laikā.