Vispārējie noteikumi

    Informējam, ka sakarā ar izmaiņām AS “Renti” sniegtajos pakalpojumos ir veiktas izmaiņas AS “Renti” privātuma politikā, kas stājas spēkā 2020. gada 17. martā. Izmaiņas veiktas sakarā ar to, lai informētu klientus par to, ka viņu personas dati tiks nodoti apdrošināšanas sabiedrībām, lai attiecībā uz iznomātajiem transportlīdzekļiem nodrošinātu OCTA. Ar jauno privātuma politiku var iepazīties šeit. Informējam, ka sakarā ar izmaiņām AS “Renti” sniegtajos pakalpojumus ir veiktas izmaiņas AS “Renti” līguma pamatnoteikumos un vispārīgajos noteikumos, kas stāsies spēkā 2020. gada 23. martā un tiks piemērotas attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti pēc 2020. gada 22. marta. Attiecībā uz klientiem, kas līgumus noslēguši līdz 2020. gada 22. martam, spēkā paliek līguma pamatnoteikumu un vispārīgo noteikumu redakcijas. Būtiskākās izmaiņas līguma noteikumos: (1) minimālais nomas termiņš pagarināts no 6 un 12 mēnešiem un (2) ieviests diferencēts līgumsods par līguma izbeigšanu pirms nomas termiņa. Ar jaunajiem nomas līguma noteikumiem lūdzam iepazīties šeit.