Cenrādis

Saskaņā ar noslēgto līgumu starp AS "Renti" un AAS "Balta" par papildpakalpojuma starpnieka pakalpojumu sniegšanu, apdrošināšanas līgumiem, kas noslēgti līdz 2023.gada 30.aprīlim (ieskaitot) - 228.00 EUR fiksētā summa. Apdrošināšanas līgumiem, kas noslēgti no 2023.gada 01. maija, fiksētā summa vieglajam transportlīdzeklim ar kategoriju V1-V6 ir 240.00 EUR un K1-K2 kategorijas autobusiem 300 EUR